Fundacja Świętego Barnaby – PIT roczny

Fundacja Świętego Barnaby

ul. Ogrodowa 30
42-200 Częstochowa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wejdź na stronę internetową
 
KRS: 0000306549
NIP: 949-208-53-94

"Nagich przyodziać" to przywrócenie godności tym, którzy ją utracili

 

Fundacja Świętego Barnaby została założona w 2008 r. jako odpowiedź na wciąż wzrastające potrzeby ludzi "o których zapomniał świat". Przekazywanie środków materialnych i praca socjalna na rzecz ubogich rodzin, osób samotnych oraz bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz zajęcia świetlicowe dla najuboższych dzieci to sztandarowe działania naszej Fundacji.

Celem jest działalność charytatywna wobec potrzebujących, aby "nikt nie cierpiał niedostatku". Przeznaczając 1% podatku należnego na rzecz Fundacji Świętego Barnaby bierzecie Państwo udział w przywracaniu godności tym, którzy są wśród nas. W 2016 r. Fundacja objęła pomocą blisko 2000 osób w całej Polsce.

W ramach realizowanej przez Fundację działalności z zakresu pomocy społecznej wspieramy:

Ubogie rodziny i osoby samotne

  • Program Zamiast wyrzucić oddaj ubogim służy pomocy rodzinom i osobom żyjącym w skrajnych warunkach życiowych. Ma na celu przekazanie podstawowych sprzętów domowych, takich jak meble, sprzęt AGD oraz ubrania dla biednych. Fundacja zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty potrzebującym.
  • Samarytanin - program pomocy chorym, żyjącym w trudnych warunkach. Program ten ma na celu zakup potrzebnych leków chorym. Środki na leki pochodzą z darowizn oraz z majątku Fundacji. Dla chorych objętych programem Fundacja wykupuje leki na podstawie recept.
  • Program pomocy żywnościowej służący przekazywaniu żywności biednym, realizowany przy współpracy z: Bankami Żywności, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Powszechną Spółdzielnią Spożywców Jedność oraz prywatnych darczyńców. Fundacja odbiera żywność i przekazuje ją przy pomocy pracowników i wolontariuszy. Program ten obejmuje również zakup żywności ze środków Fundacji.

Osoby z problemem bezdomności

  • Centrum Wsparcia Dziennego to placówka oferująca wachlarz usług pomocy doraźnej dla osób wykluczonych mieszkaniowo (śniadanie, prysznic, zmiana ubrania, leki, praca socjalna).
  • Streetworking (praca z człowiekiem prowadzona na ulicy) na rzecz osób przebywających w miejscach niemieszkalnych  (monitoring wśród bezdomnych, udzielanie wsparcia i motywowanie do zmiany).
  • Zdjęcie do dowodu osobistego – to program umożliwiający wykonanie fotografii do dowodu osobistego w naszym Centrum, przywracający godność osobom bezdomnym, łamiący największą barierę jaką jest brak środków pieniężnych na usługę fotograficzną.

Dzieci i młodzież z ubogich rodzin

  • Punkty świetlicowe „Strefa Aktywności Młodych” i „Kawałek Nieba” zapewniają organizację czasu wolnego, pomoc w nauce, dożywianie i szereg atrakcji dla dzieci w wieku szkolnym.

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.