Kairos – PIT roczny

Fundacja „Kairos”

ul. Powstańców Śląskich 199
53-140 Wrocław
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wejdź na stronę internetową

KRS: 0000214806
NIP: 899-252-60-04

Liczy się każdy krok w dobrą stronę

Pobożność prawdziwa, nie budząca zastrzeżeń u Boga Ojca, polega na tym, by śpieszyć z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniach i by nie poddawać się złym wpływom tego świata. (List Św. Jakuba 1:27, Biblia Warszawsko-Praska)

Naszą misją jest pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach życiowych tak, aby zmieniając siebie, mogli czynić świat lepszym dla siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia. Pomagamy ludziom w znalezieniu ich własnych, indywidualnych talentów, dajemy im narzędzia do kształtowania ich własnej przyszłości.

Głównym obszarem naszej działalności jest zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Naszą misję realizujemy poprzez wspieranie edukacji (np. organizowanie korepetycji dla dzieci z domów dziecka), rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach klubu środowiskowego, półkolonii i projektów edukacyjnych, wspieranie młodzieży usamodzielnianej (czyli opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze). Wspieramy również projekty edukacyjne i doraźne działania pomocowe w Ugandzie we współpracy z lokalnie działającymi organizacjami.
Opiekujemy się również osobami starszymi i będącymi w trudnej sytuacji życiowej – zarówno mieszkańcami domów opieki społecznej, jak i osobami żyjącymi samotnie. Jedną z naszych podopiecznych była Dama Orderu Orła Białego, pani Zofia Teliga - Mertens, niezwykły społecznik i zasłużona działaczka na rzecz repatriacji.

Nasze stałe projekty to:

  • Centrum Klubowe „Poznaj Swój Talent” – od 2011 roku, we współpracy z Gminą Wrocław, prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach centrum klubowego. Zajęcia kulinarne, kreatywne, szachowe, filmowe, modelarskie czy muzyczne prowadzą pełni pasji ludzie, specjaliści i wolontariusze, dzięki którym zajęcia cieszą się wysoką frekwencją i zaangażowaniem uczestników.
  • Korepetycje – dzięki pracy wielu wolontariuszy pomagamy w nauce dzieciom z państwowych i rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych, dając im tym samym szansę zdobycia wykształcenia i zawodu.
  • Rodzicielstwo zastępcze – promujemy i wspieramy rodzicielstwo zastępcze – rozpowszechniamy wiedzę o nim, wspieramy rodziców zastępczych organizując zarówno pomoc w codziennych sprawach (np. korepetycje dla dzieci), jak praktyczne podziękowania za ich pracę w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego.
  • Pomoc rzeczowa i paczki świąteczne – przez cały rok, a szczególnie w święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia przygotowujemy i przekazujemy paczki oraz pomoc rzeczową dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom przebywającym w różnego typu ośrodkach opiekuńczo–wychowawczych.
  • Kolonie i półkolonie – organizujemy je od 2005 roku we współpracy z Gminą Wrocław. W programie zajęć uwzględniamy zarówno zajęcia poznawcze, jak i ruchowe, a wszystko w ramach programów prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień.
  • Usamodzielniani – pomagamy pełnoletnim wychowankom domów dziecka wejść w dorosłe życie – organizujemy dla nich pomoc finansową, pomoc w nauce czy w znalezieniu pracy, wspieramy w załatwianiu codziennych spraw.
  • Projekt „Uganda” – we współpracy z lokalnymi organizacjami charytatywnymi wspieramy projekty edukacyjne i niesiemy pomoc materialną dzieciom z domów dziecka oraz ubogim rodzinom.
  • Projekt „Pani Zofia” – z wielką dumą wspieramy Panią Zofią Teligę – Mertens, Damę Orderu Orła Białego. Pomagamy jej w bieżących sprawach, dbamy o jej zdrowie, finansując m.in. dodatkową opiekę zdrowotną czy wyposażając jej mieszkanie w dodatkowe usprawnienia.

 

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.