Zmiany są motorem postępu.

Historia aktualizacji programu PITy 2023

  • 07.02.2024
    • Premiera PITy 2023 Asystent.
  • 14.02.2024
    • Poprawka związana z podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
    • Różne usprawnienia.