Zmiany są motorem postępu.

Historia aktualizacji programu PITy 2023

 • 19.04.2024
  • Na DSF-1 poprawienie błędu z usunięciem kwot w poz. 21b i 21d w przypadku wybrania "Tak" w poz. 21a i jednocześnie samodzielnego wpisania kwot.
 • 18.04.2024
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
  • Poprawiono odświeżanie obliczeń na PIT-36, PIT-36S i PIT-37 w poz. "Podatek należny" dla przypadku gdy załączono JEDNOCZEŚNIE załączniki PIT/O i przelew podatkowy a rozliczenie nie było wysłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje ani nie było drukowane. Zalecane jest otwarcie zapisanych rozliczeń z ww. formularzami i weryfikacja czy nie wystąpi komunikat informujący o wartości niezgodnej z obliczoną…
 • 03.04.2024
  • W wydruku poprawienie drukowania pól wieloliniowych, gdy szerokość lub wysokość tekstu jest większa od pola.
 • 26.03.2024
  • Konieczna aktualizacja do tej wersji w przypadku posiadania wersji 3.2023.1.10 z 25.03.2024 r. z powodu zamykania się programu po edycji niektórych pól w formularzach i przez to traceniu wprowadzonych danych w edytowanym zestawie.
  • W wydruku uproszczonym przyśpieszono ok. 10 razy tworzenie wydruków i pliku PDF, uzyskano mniejszą wielkość plików PDF oraz lepszą jakość.
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 08.03.2024
  • Ponowne poprawienie działania wydruku.
  • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 do nowego schematu.
  • Poprawienie mechanizmu importu kwot z zeszłorocznego PIT/D.
 • 02.03.2024
  • Poprawienie działania wydruku i tworzenia plików PDF.
  • Ogólna poprawa stabilności programu.
  • Różne usprawnienia.
 • 07.02.2024
  • Premiera PITy 2023 Asystent.
 • 14.02.2024
  • Poprawka związana z podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
  • Różne usprawnienia.